Årets katt
Regler 

Årets bästa katter 
Hör av er omedelbart till Erna om du upptäcker fel.
Årets Bästa Katt kommer att ligga på Silver News startsida.

Beräkningen grundar sig på de resultat som finns med på sidan med Utställningsresultat.
De resultat som är giltiga- minst 3 st - är färgade med rosa rutor. Övriga är inofficiella resultat. Du kan kolla stamtavla och foto på de som är länkade (övriga har jag inte fått uppgifter på).


Resultaten är från (FIFe) om inte annat anges:

OBS! Sista datum för att skicka in resultat för 2016 är 2017-01-15. Inga undantag görs.
Jag vill ha era resultat så snabbt som möjligt efter utställningarna, eftersom de har nyhetsvärde
och mest intressanta just då.


Poängberäkning för Årets Bästa katt

FIFe
Placering                                                    Poäng
BoB           ej officiell                                           0
BIS + BIS Senior/Veteran/Avel/Uppfödare/Kull 60 nytt
NOM                                                                    50 nytt
BIV                                                                       40 nytt
HP                                                                        35 nytt

CACS-CAPS                                                        30
CAGCIB-CAGPIB                                                28
CACIB-CAPIB                                                     25
CAC-CAP                                                            23
Ex 1                                                                      20
Ex 2-4                                                                  15
2:a Senior/Veteran/Uppfödare                          15


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WCF + övr
Placering                                                    Poäng
BoB totalt Allbreed                                     80
Bästa Tot Allbreed Vux, Kastr, Ungdj        70
BIS Kat. 1: Vux, Kastr, Ungdj, Kull               60
NOM                                                            50
BIR                                                               45
BIV                                                               40
HP                                                                38
CACM-CAPM                                               36
GCACE-GCAPE                                           33
CACE-CAPE                                                 30
CAGCIB-CAGPIB                                         28
CACIB-CAPIB                                               25
CAC-CAP                                                     23
Ex 1                                                               20
Ex 2-4                                                           15
Veteran/Uppf Bästa kat. 1                            50
Veteran/Uppf 2:a kat. 1                                 15

Poängberäkningssystemet beslutat av årsmötet 2012 och reviderad 2015.
De 3-5 bästa resultaten medräknas.
Vinnarna delas upp i 1) Vuxna, 2) Ungdjur-Juniorer, 3) Kastrater, 4)Veteraner/seniorer, 5) Bästa uppfödare, 6) Bästa avelsdjur, 7) Bästa kull.
Om katten byter grupp (t ex från ungdjur till vuxen, eller från vuxen till kastrat) kan inte tidigare poäng tas med och räknas in i den nya gruppen.
Endast det bästa resultatet från en enskild utställning medräknas. Om katten tex fått CAC + BIV + NOM, räknas bara NOM. Listan justeras för den enskilda katten efter varje utställning.
TITLAR:
DSM - Distinguished Show Merit (Sverak-FIFe)
DSM-titeln gäller vuxna raskatter, kastrater och huskatter. För att få titeln måste katten vinna Best In Show eller Bäst i motsatt kön minst 10 gånger på internationella utställningar. Den kortast möjliga kvalificeringsperioden är två år och en dag mellan den första Best In Show eller Bäst i motsatt kön-"titeln" och den tionde. Detta för att undvika att en katt blir DSM för snabbt. Tidigaste kvalificeringsperiod; från 1 januari 2003.

JW - Junior Winner (Sverak-FIFe)
För att få titeln JW måste katten vinna Best in Sho
w i klasserna 11-12 minst fem gånger. Tidigaste kvalificeringsperiod; från 1 januari 2003.

I de fall katten deltagit i färre än 3 utställningar, listas de efter de som har "rätt" antal utställningar, minst 3 st, oavsett poäng.
Den aktuella poängställningen för din katt kan lämnas via mail. Före sluträkningen kontrolleras alltid poängen fög "högpoängare" med varje ägare.

Poäng räknas från förbunden:
1) Sverak + NRR (FIFe)
2) WCF Nordic (WCF) = fd IDP Nordic

3) TICA
4) CFA
5) GCCF
Uträknare: Erna Dahlhjelm