Årets katt
Regler


Poängberäkning för Årets Bästa katt 2016

Resultaten för  2017 ska skickas till Tina Wantling.

De 3-5 bästa resultaten medräknas utan undantag. Vinnarna delas upp i 1) Vuxna, 2) Ungdjur-Juniorer, 3) Kastrater, 4)Veteraner/seniorer, 5) Bästa uppfödare, 6) Bästa avelsdjur, 7) Bästa kull (endast 2 resultat).
Om katten byter grupp (t ex från ungdjur till vuxen, eller från vuxen till kastrat) kan inte tidigare poäng tas med och räknas in i den nya gruppen.
Endast det bästa resultatet från en enskild utställning medräknas. Om katten tex fått CAC + BIV + NOM, räknas bara NOM. Listan justeras för den enskilda katten efter varje utställning.

FIFe Placering Poäng

 BoB ej officiell 0
 BIS + BIS Senior/Veteran/Avel/Uppfödare/Kull 60 p nytt
 NOM 50 p nytt
 BIV 40 p nytt
 HP 35 p nytt
 CACS-CAPS 30 p
 CAGCIB-CAGPIB 28 p
 CACIB-CAPIB 25 p
 CAC-CAP 23 p
  Ex 1 20 Ex 2-4 15 p
  2:a Senior/Veteran/Uppfödare 15 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WCF, TICA, CFA, GCCF 

 BoB totalt Allbreed 80 p
 Bästa Tot Allbreed Vux, Kastr, Ungdj 70 p
 BIS Kat. 1: Vux, Kastr, Ungdj, Kull 60 p
 NOM 50 p
 BIR 45
 BIV 40 p 
 HP 38 p 
 CACM-CAPM 36 p
 GCACE-GCAPE 33 p
 CACE-CAPE 30 p
 CAGCIB-CAGPIB 28 p
 CACIB-CAPIB 23 p
 Ex 1 20 p
 Ex 2-4 15 p
 Veteran/Uppf Bästa kat. 1,  50 p 
 Veteran/Uppf 2:a kat. 1, 15 p

Poängberäkningssystemet beslutat av årsmötet 2012 och reviderad 2015.