Medlem
Medlemsinformation

Silver News är en svensk, webbaserad förening som startade i mitten på 90-talet. Den vänder sig i första hand till entusiaster av de grönögda silver- och goldenvarianterna inom raserna perser och exotic. Huvudsyftet för föreningen är att öka intresset för dessa varianter, ta del av och sprida information samt öka samarbetet uppfödare emellan. Föreningen välkomnar även utländska medlemmar.

I medlemskapet ingår:

  • Tillgång till hemsidan med möjlighet att:

o Annonsera katter till salu/omplacering

o Visitkortsannons med länk till egen hemsida.

  • Medlem av Silver News FB-grupp (sluten grupp)

o Diskussions- och informationsforum

  • Deltaga i Silver News aktiviteter
  • Tävla om Årets katt (alltid fina priser!)
  • Rätt att vara med och rösta på årsmötet
  • 15% rabatt hos Agrosam på "Van Cat sand"
  • 10% rabatt hos "Ingrids kattpuffar"

Utöver detta har vi också inlett ett samarbete med Svenska perser- och exotföreningen "Spexus" (där de flesta svenska uppfödare av perser/exoter är medlemmar) - för att gemensamt kunna ordna tex seminarer och annat som är till gang för våra raser.

Grundmedlemskapet kostar 100 sek. Vill du dessutom kunna annonsera om katter till salu/för omplacering samt ha en "visitkortsannons" med länk till din hemsida så kostar det ytterligare 50 sek (skicka i så fall en bild med uppgifter om stamnamn, hemsida, telefonnummer mm till Ingrid webbmaster@silvernews.se så lägger hon upp det.)

Medlemsavgiften sätts in på:
Postgiro: 120 05 33-6
IBAN SE90 9500 0099 6042 1200 5336
BIC NDEASESS

För Danska medlemmar!
Ni som vill kan sätta in avgiften till Allan Outrup allan@persefelis.dk istället, så samlar han ihop pengarna och vidarebefordrar sedan till oss. Ni kan då sätta in pengarna i dansk valuta enligt nedan:

Medlemsafgift Danske kr. 80,-
Visitkort m.v. Danske kr. 40,-

Sätts in på:

Reg, nr. 2418
Konto nr. 0418 105 364

Varmt välkommen som medlem i Silver News!