Årets katt

Regler


Poängberäkning för Årets Bästa katt 2022


Uträknare: Tina Wantling.   tinawantling05@gmail.com 

Hör av er omedelbart till Tina om ni upptäcker något fel.

Årets Bästa Katt kommer att ligga på Silver News hemsida

Resultaten är från (FIFe) om inte annat anges.

OBS! Sista datum för att skicka in resultat för 2023 är till 2023-12-31. Inga undantag görs efter detta datum!

De 3-5 bästa resultaten medräknas, där inget annat anges. Vinnarna delas upp i

1) Vuxna
2) Ungdjur-Juniorer
3) Kastrater
4) Veteraner/seniorer
5) Bästa avelsdjur
6) Bästa uppfödare (minst 2 max 5 resultat)
7) Bästa kull (minst 2 max 5 resultat)

Det tas även ut en "Bästa totalt" mellan grupperna 1, 2 och 3.
Om katten byter grupp (t ex från ungdjur till vuxen, eller från vuxen till kastrat) kan inte tidigare poäng tas med och räknas in i den nya gruppen.
Endast det bästa resultatet från en enskild utställning medräknas. Om katten tex fått CAC + BIV + NOM, räknas bara NOM. Listan justeras för den enskilda katten efter varje utställning.

NYTT från 2017: Om någon av grupperna "Vuxen", "Kastrat" eller "Junior/Ungdjur" har minst 3 honor och 3 hanar alternativt 3 juniorer och 3 ungdjur, så kan gruppen delas upp och pris ges till både bästa hane/hona, bästa kastrat hane/ kastrat hona eller bästa junior/ungdjur. Det åligger styrelsen att varje år bestämma om någon av grupperna ska delas upp.

Poäng räknas från förbunden:
1) FIFe
2) WCF Nordic (WCF) = fd IDP Nordic

3) TICA
4) CFA
5) GCCF

Poängberäkning för Årets Bästa katt

FIFe
Placering                                    Poäng
BIS                                               60
BIS Senior/Veteran/Avel             60
BIS Kull                                        60 (2-5 resultat)
BIS Uppfödning Poäng från resp tävling (2-5 resultat)
NOM                                              50 
BIV                                                 40
HP                                                  35
CACS-CAPS                                  30
CAGCIB-CAGPIB                           28
CACIB-CAPIB                                 25 
CAC-CAP                                       23 

Ex 1                                                 20 
Ex 2-4                                             15
2:a Senior/Veteran                        40

3:a Senior/Veteran                        30

4:a Senior/Veteran                        20

5:a Senior/Veteran                        10


----------------------------------------------------------------------------------------------------

WCF + övr
Placering Poäng
BoB totalt Allbreed                                    80
Bästa Tot Allbreed Vux, Kastr, Ungdj        70
BIS Kat. 1: Vux, Kastr, Ungdj, Kull               60
NOM                                                           50
BIR                                                              45
BIV                                                              40
HP                                                               38
CACM-CAPM                                              36
GCACE-GCAPE                                          33
CACE-CAPE                                               30
CAGCIB-CAGPIB                                        28
CACIB-CAPIB                                             25
CAC-CAP                                                    23
Ex 1                                                              20
Ex 2-4                                                          15
Veteran/Uppf Bästa kat. 1                           50
Veteran/Uppf 2:a kat. 1                                15