Föreningsinfo

Vad är Silver News

Föreningens huvudändamål är

Att via sin hemsida på Internet:

  • öka intresset för chinchilla, shaded silver och golden inom raserna perser och exotic
  • sprida information om våra varianter

  • höja våra varianters status

  • arbeta för seriös uppfödning

  • Information om uppfödare och utställningar

  • Verka för samarbete och utveckling av våra varianter

  • genomföra andra aktiviteter som föreningen finner påkallat

Vi har ingen tidning utan finns endast på nätet.