Om SilverNews

Vad är SilverNews?

Föreningens huvudändamål är

Att via sin hemsida på Internet:

  • öka intresset för chinchilla, shaded silver och golder inom raserna perser och exotic
  • sprida information om våra varianter

  • höja våra varianters status

  • arbeta för seriös uppfödning

  • genomföra andra aktiviteter som föreningen finner påkallat