Styrelsen 2022/2023

Presentation


Ordförande
Tina Wantling
tinawantling05@gmail.com


Kassör

Carina Antonsson
carina.antonsson@telia.com


Sekreterare

Camilla Spegel
camilla.spegel@outlook.com


Ledamot 1
Maria Terdin
berguddens@gmail.com


Ledamot 2
Irene Aringskog
irene.aringskog@telia.com


Revisor
Anette Thoren Haage


Valberedning
Jannika Aringskog


Webmaster
Ingrid Sylvander

ck-ingrid@hotmail.com
använd email vid kontakt