Medlem

Medlemsinformation

Silver News är en svensk, webbaserad förening som startade i mitten på 90-talet. Den vänder sig i första hand till entusiaster av de grönögda silver- och goldenvarianterna inom raserna perser och exotic. Huvudsyftet för föreningen är att öka intresset för dessa varianter, ta del av och sprida information samt öka samarbetet uppfödare emellan. Föreningen välkomnar även utländska medlemmar.

I medlemskapet ingår:

  • Tillgång till hemsidan med möjlighet att:

o Annonsera katter till salu/omplacering

o Visitkortsannons med länk till egen hemsida.

  • Medlem av Silver News FB-grupp (sluten grupp)

o Diskussions- och informationsforum

  • Deltaga i Silver News aktiviteter
  • Tävla om Årets katt (alltid fina priser!)
  • Rätt att vara med och rösta på årsmötet
  • 15% rabatt hos Agrosam på "Van Cat sand"
  • 10% rabatt hos "Ingrids kattpuffar"

Utöver detta har vi också inlett ett samarbete med Svenska perser- och exotföreningen "Spexus" (där de flesta svenska uppfödare av perser/exoter är medlemmar) - för att gemensamt kunna ordna tex seminarer och annat som är till gagn för våra raser.

Medlemskapet kostar 100 sek. Vill du dessutom kunna annonsera om katter till salu/för omplacering samt ha en "visitkortsannons" med länk till din hemsida så  skicka i så fall en bild med uppgifter om stamnamn, hemsida, telefonnummer mm till Ingrid,
ck-ingrid@hotmail.com så lägger hon upp det.

Medlemsavgiften sätts in på:
Postgiro: 120 05 33-6
medlemsavgift för våra utländska medlemmar
10EUR/80DKR/100NKR

IBAN (24 tecken!) SE90 9500 0099 6042 1200 5336

BIC: NDEASESS

Kattungemedlemskap

Vilket innebär att alla uppfödare kan betala halva medlemskapet, dvs 50 sek, för nya kattungeköpare som inte varit medlemmar i Silver News tidigare. Detta medlemskap gäller i ett år för den nya medlemmen, som därefter betalar normal avgift om denne vill fortsätta vara medlem även kommande år.

Varmt välkommen som medlem i Silver News!